Om PROJEKTET

Föreningen Scenplats Glada Hudik ska med sina tre unika föreställningar 1721, Forsablått och Ett bloss i natten ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att på ett nyfiket och pedagogiskt sätt upptäcka och möta sin historia, oavsett om man är infödd eller inflyttad i Hudiksvalls kommun. Idén har vuxit fram under flera år. Initiativtagarna Cecilia Olsson och Ulrika Beijer har gjort all research.

Projektet finansieras av Arvsfonden, Hälsinglands Sparbank, Hudiksvalls kommun och Forsa Sockens Stora Skifteslag. Andra lokala aktörer som välkomnar detta initiativ är Östra högstadiet, Läroverket, Lunds skola i Forsa, Bromangymnasiet, Glada Hudikskolan, Kultur i skolan, Kulturskolan, Glada Hudikteatern, Hudiksvalls Teaterakademi och Hudiksvalls arbetarteater.

Stort lokalt stöd

Projektet finansieras av Arvsfonden, Hälsinglands Sparbank, Hudiksvalls kommun och Forsa Sockens Stora Skiftesman. Andra lokala aktörer som välkomnar detta initiativ är Östra högstadiet, Läroverket, Lunds skola i Forsa, Bromangymnasiet, Glada Hudikskolan, Kultur i skolan, Kulturskolan, Glada Hudikteatern, Hudiksvalls Teaterakademi och Hudiksvalls arbetarteater.

Likheter och skillnader – då som nu

Målet är bland annat att 12000 barn, ungdomar och vuxna ska få ta del av sin historia, reflektera och se likheter och skillnader mellan då och nu.

För hundratjugo år sedan bar kvinnorna i Hälsingland också huvudduk, saknade arvsrätt, rösträtt och utbildning. De var underkastade mannen. Skiljer sig dessa förutsättningar från Nadjas, 18 år i Pakistan 2014? Var sorgen och smärtan mindre i Hudiksvall och Sverige under den så kallade Ryssbränningen år 1721 än i dagens Syrien? Varför är den smärtsamt påtagliga misstänksamheten mot en nyanländ så mycket större i dagens Hudiksvall än den var en iskall Trettondagsafton 1945?

Projektet vill skapa en självklar förutsättning för barn, ungdomar och vuxna att mötas över generationsgränser, där proffs och amatörer verkar tillsammans i öppet mentorskap. Detta skapar en plattform som odlar den egna självkänslan, tryggheten och styrkan att ta sin plats i grupp och se möjligheterna i sin egen sceniska potential.

Ungdomarnas röst

Iett samtal med fjorton ungdomar 12-17 år, som handlade om teater, dess betydelse och vilka historiska händelser från Hudiksvall de skulle vilja se på scenen, blev det alldeles tyst. Några av dessa ungdomar spelar teater i Hudiksvalls Arbetarteater och har ett stort intresse. De tycker givetvis att allt de spelat varit väldigt roligt, men de saknar att få jobba lite mer "på riktigt". 

En av dem berättar att hon lärde sig jättemycket när hon fick vara med i föreställningen Ronja Rövardotter på Iggesunds Järnbruk sommaren 2010, där en stor del av ensemblen var professionella skådespelare. På frågan om vad en musikteaterföreställning med ett historiskt  ämnet skulle kunna tillföra, var alla rörande överens: MYCKET!

“Man skulle med fler sinnen uppleva händelsen och komma ihåg den. Vi skulle lära oss mycket mer än att bara läsa i en bok.”
Wille, 15 år & Agnes, 14 år.

Styrelsen

Ulrika Beijer
Ordförande
Cecilia Olsson
Kassör
Anna-Karin Widehammar
Sekreterare
Erik Jonsson
Suppleant
Sophie Knapp
Ledamot